Šumpersko v období první republiky (1918–1938)
Zpět

Šumpersko v období první republiky (1918–1938)

6. 9. 2018 - 27. 1. 2019
Vlastivědné muzeum v Šumperku, Pavlínin dvůr

Vlastivědné muzeum v Šumperku připravuje u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu výstavu nazvanou Šumpersko v období první republiky (1918–1938). Výstava přiblíží nejen okolnosti vzniku Československa s přihlédnutím k regionálnímu vývoji, ale provede své návštěvníky celým obdobím dvacetileté existence první republiky. K vidění budou mnohé dobové exponáty dokládající tehdejší hospodářský, politický, společenský i každodenní život regionu a jeho obyvatel. Stranou nezůstane ani otázka nejednoduchého soužití dvou národnostních skupin, většinové německé a menšinové české. Tyto problémy nakonec vyústily v krizových 30. letech v tragický konec státu na podzim roku 1938. Závěr výstavy bude tedy patřit okolnostem Mnichovské dohody a záboru pohraničí německou armádou, čímž bude připomenuto i letošní 80. výročí těchto událostí. U příležitosti výstavy bude vydán katalog shrnující texty k jednotlivým dílčím tématům a doprovázený snímky nejatraktivnějších či dané dílčí téma nejlépe vystihujících sbírkových předmětů. Výstava se bude konat ve Výstavní síni šumperského muzea a potrvá od 6. 9. 2018, kdy bude zahájena vernisáží, do 27. 1. 2019.

Výstava vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje.

Foto: Pohlednice zachycující Schillerstrasse (dn. Hlavní třída) v Šumperku v době 30. let 20. století

číst více...