W 2018 roku czeka nas okrągła rocznica, którą wręcz należy odpowiednio hucznie świętowaći. Minęło już sto lat od powstania niepodległego państwa czechosłowackiego. W ciągu tego wspólnego wieku my Czesi i Słowacy doświadczyliśmy wielu wydarzeń, które powinny być wciąż przypominane. Wszystko rozpoczęło się w 1918 roku, kiedy nasze wspólne marzenia o suwerennym państwie zmieniły się w rzeczywistość, a naszym prezydentem został Tomáš Garrigue Masaryk.

Společné století

Kolejnym ważnym kamieniem milowym, z którego możemy być dumni, jest rok 1968 i tak zwana praska wiosna, która była próbą wyrwania się ze szpon dyktatury, nawet jeślinasz wspólny zryw zakończył się okupacją.

Společné století

I wreszcie równie ważny rok 1993, w którym doszło do pokojowego podziału, odebranego pozytywnie przez cały cywilizowany świat, dzięki któremu mogły powstać dwa nowe, w pełni suwerenne państwa w centrum integrującej się Europy.

Společné století

Historia kontynuuje swój bieg, jednak my wciąż jesteśmy sobie bliscy. Bądźmy zatem dumni z tego, skąd pochodzimy, w najprostszym tego słowa znaczeniu. Przypomnijmy sobie wydarzenia burzliwe, radosne i te tragiczne. Zainspirujmy się osobami, których idee pozwoliły nam posunąć się naprzód.

Společné století