Janáček Brno - 6. mezinárodní operní a hudební festival
Zpět

Janáček Brno

17.11. - 5.12. 2018, Národní divadlo Brno, Janáček Brno - 6. mezinárodní operní a hudební festival.

Při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky uvede festival Janáček Brno kompletní jevištní dílo Leoše Janáčka. Rovněž koncertní řada festivalu je věnována výročí vzniku republiky, a to nikoliv jen formálně, jelikož vznik samostatného československého státu Janáčka zastihl na vrcholu jeho tvůrčího života a stojí na samém počátku skladatelova „velkého stáří“, spojeného s kompozicí jeho nejvýznamnějších děl. Kompletní informace o festivalu naleznete na www.janacek-brno.cz

Janáček Brno 2018 – dvacet osm špičkových produkcí v devatenácti dnech. Přední světoví režiséři a interpreti: Ivo van Hove, Robert Carsen, Kornél Mundruczó, Alvis Hermanis, David Pountney, Tomáš Hanus, Tomáš Netopil, Thomas Adès, Simona Houda-Šaturová, Pavel Haas Quartet… Po velkém diváckém úspěchu minulého ročníku festivalu Janáček Brno připravuje v termínu od 17. 11. 2018 Národní divadlo Brno 6. ročník tohoto prestižního bienále. Program festivalu Janáček Brno 2018 je věnován 100. výročí vzniku Československé republiky.  Uvedeno bude kompletní jevištní dílo Leoše Janáčka v inscenacích světových tvůrců, jako jsou Ivo van Hove, Robert Carsen, Kornél Mundruczó, David Pountney a Alvis Hermanis. Za dirigentským pultem se objeví Tomáš Hanus, Tomáš Netopil či Marko Ivanović. Koncertní část programu představní vynikající interprety, jakými jsou Thomas Adès, Martin Kasík, Jitka Čechová, Simona Houda-Šaturová nebo Pavel Haas Quartet.

 „My vždycky budeme maličká minorita ve světě, ale když něco pořídí malý národ se svými malými prostředky, má to zvláštní a nesmírnou mravní cenu. To nevadí, že jsme národ malý; má to své přednosti, můžeme se líp znát a žít intimněji; můžeme se víc cítit doma. Ale je veliká věc, když malý národ mezi velkými nezůstane pozadu a má podíl na práci k vyšší lidskosti. I my chceme zvonit na zvonici světa…“ (T. G. Masaryk). 

Rok 2018 je rokem, kdy oslavíme sto let české státnosti, a slova, která řekl náš první prezident T. G. Masaryk, mají stále svou váhu a hlubokou moudrost. Mezi všemi osobnostmi českého národa to je právě skladatel Leoš Janáček, kdo zazvonil na onu pomyslnou zvonici světa a dal mu za náš národ dar nejkrásnější − jedinečnou hudbu naplněnou pochopením a lidskostí. 

Jestliže předešlé ročníky festivalu daly nahlédnout do Janáčkovy operní tvorby vždy v kontextu s dalšími tvůrci a uměleckými směry, 6. ročník bude patřit v maximální možné míře tvorbě moravského mistra. Představí kompletní Janáčkovo jevištní dílo od těch raných, která vznikala v posledních dekádách habsburské monarchie, naplněných snahami o uznání českého národa, až po Janáčkova vrcholná díla již z doby naší samostatné republiky. 

Příhody lišky Bystroušky nebyly pro slavnostní zahájení připravovaného festivalu vybrány náhodou − jsou nejen dílem skladatelovy životní moudrosti, ale i půvabným odrazem života v mladém a zdárně se rozvíjejícím státě − inu slovy Harašty „Zlatá te moja republiko!“ Právě opera Příhody lišky Bystroušky otevírala Janáčkovo divadlo v říjnu 1965. Nově zrekonstruované divadlo bude jednou z klíčových scén mezinárodního festivalu. Hned 18. listopadu 2018 nabídne NdB přenos představení Příhody lišky Bystroušky do celého světa prostřednictvím panevropské platformy OperaVision. Koncertní řada festivalu reflektuje 100. výročí vzniku Československé republiky, a to nikoliv jen formálně, jelikož vznik samostatného československého státu Janáčka zastihl na vrcholu jeho tvůrčího života a stojí na samém počátku skladatelova „velkého stáří“, spojeného s kompozicí jeho nejvýznamnějších děl. Dramaturgie představuje orchestrální a komorní koncerty, koncertní provedení opery, sólové a pěvecké recitály a koncert sborový. Díla, která na festivalu zazní, jsou úzce spojena s otázkou vzniku republiky, s pojmem „národní hudba“, s otázkou hudby národů žijících na našem území či v zemích bývalé rakousko-uherské monarchie a také jsou ukázkou toho, jak skladatelé ve své tvorbě reflektovali významné historické události. To vše v programu celkem 15 koncertů se špičkovými interprety.

Kompletní program festivalu a on-line prodej vstupenek naleznou návštěvníci na stránkách www.janacek-brno.cz

číst více...